fbpx

Anestezi Öncesi Check-Up ve Önemi

Kasım 6, 2018

Hayvanlarda anestezi öncesi Check-up

Hayvanlara anestezi uygulamak, ameliyat esnasında hayvanın herhangi bir acı duymaması için gereklidir. Anestezi uygulamak hem ameliyat sırasında hem de ameliyat sonrası ağrı, sızı olmaması için gereklidir. Bir çok cerrahi operasyonda anestezi kullanılır bu operasyonlar da anestezi kullanılmadan önce hayvan mutlaka Check-up edilmelidir. Bunun en temel sebebi ise herhangi bir hayati organın anestezi ile etkilenip etkilenmediğini öğrenme ve test etmek içindir.

Eğer doğru şekilde Check-up yapılmazsa anestezi sonrasında hayvanda sekel (bir hastalıktan kalan doku bozukluğu) kalabilir, sekel kalmaması için anestezi öncesi Check-up düzgün ve tam yapılmalıdır. Anestezi den ziyade hayvanın opere edileceği ortamın kalitesi, hijyeni ve teknik gereksinimleri de oldukça önemlidir. Ameliyat edecek veteriner hekimin mutlaka alanında uzman olması, operasyonun yapılacağı veteriner kliniği ise tam donanımlı ve operasyona uygun olmalıdır.  Veteriner Hekim, anesteziyi doğru ve dozunda uygulamalı hayvana zarar vermemelidir. Ameliyatı gerçekleştirecek olan ekip yapacakları bir dizi işlem için hazırlıklı olmalı gereklidir.

Anestezi öncesi Check-up neden gereklidir?

 • Ameliyat esnasında doğabilecek sağlık sorunlarını en aza ve hiçe indirebilmek için.
 • Hayvanda daha önce bilinmeyen gizli hastalıkların tespiti için oldukça önemlidir. Yapılacak Check-up testleri ile bu gizli hastalıklar tespit edilerek bunların da tedavisi de sağlanır.
 • Riski azaltarak, ameliyat esnasında aniden gelişen durumlara karşı müdahale şansını arttırır.
 • Anestezi sonrası oluşan anormal durumlar tespit edilerek tedavisinin daha kısa sürmesi için.
 • Referans oluşturarak ileriki dönemlerde Check-up sonuçları incelenir ve yeni doğan hastalığın oluşma süresi daha iyi saptanarak sağlık kalitesi artırılır.

Check-up içinde nelere bakılır?

Check-up, hayvanlar için genel veya kapsamlı sağlık taraması işlemine verilen isimdir. Check-up hastalıklarda ve sağlık sorunlarında erken teşhis için önemli bir rol alır. Hastalık erken teşhis edilirse ilerlemeden tedavisi yapılarak kötü sonuçlar doğmasını engellemek için mutlaka gereklidir.

 • Tam kan sayımı, kan analizi ile hastalık olup olmadığı tespit edilir eğer hastalık varsa hikayesini incelenir.
 • Kan şekeri testi, hayvanda diyabet veya hipoglisemi olup olmadığı test edilir.
 • Kan üre nitrojen testi, böbreklerin kan içerisinde ki üre artıklarını uzaklaştırıp uzaklaştırmadığı test edilir.
 • Kreatin testi ile böbreklerin fonksiyonlarının doğru çalışıp çalışmadığı test edilir.
 • Kalsiyum testi, kan ve kalp hastalıklarının olup olmadığı test edilir. Böbrek rahatsızlıkları ve pankreas hastalıkları olup olmadığı test edilir.
 • Total protein testi, beslenmenin yetersiz olup olmadığı test edilir.
 • Bilirubin, karaciğer rahatsızlığı olup olmadığı analiz edilir.
 • Kolesterol testi, böbrek üstü bezlerin yeterli çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.
 • Sodyum ve potasyum testleri ile kalp, böbrek üstü bezi ve böbrek hastalıklarının teşhisi için oldukça önemli bir testtir.
 • Alanin transferaz testiyle karaciğer fonksiyonlarında bozulmanın olup olmadığı test edilir.
 • Alkalen fosfataz testiyle karaciğer ve kas rahatsızlıklarının olup olmadığı test edilir. Test sonucu yüksek çıkması halinde kas ve karaciğer rahatsızlığı teşhisi konulabilir.
Posted in Blog by VetArt Veteriner Kliniği