fbpx

Hayvanlarda Eşcinsel Davranışlar

Ağustos 21, 2019

Hayvanlarda Eşcinsel Davranışların Tarihi

Günümüz de yapılan araştırmalar ve gözlemler neticesinde birçok hayvanda eşcinsel davranışlar sergilendiğine de tanık olunmuştur. Hayvanlarda eşcinsel davranışlar yapılan gözlemler ışığında belgelenebilen eşcinsel, transeksüel ve biseksüel davranışlardır. Bu davranışlar içerisinde cinsel ilişki, kur yapma, duygusal bağ kurma, eş olma ve etkilenme gibi eylemler yer almaktadır. Bu konuda ki önemli makalelerden birini 1999 yılında Bruce Bagemih yazmıştır ve makalesinde birçok canlının yer aldığı araştırmaların 500’ü kadarını belgeleyerek 1500 türün eşcinsel davranışlar sergileyeşinden söz etmiştir.

Hayvanların cinsel davranışları kendi türleri arasında bile birçok çeşitliliği gözler önüne serebilmektedir. Bunun önemli sebeplerinden biri ise birçok tür üzerinde henüz yeterli araştırma imkanı bulunamamıştır. Bu konudaki en önemli makalelerden birine imza atan Bagemihl ise “ hayvanlardaki cinsel çeşitliliğin ( buna eşcinsellik, biseksüellik ve çoğalmaya dayanmayan cinsellik de dahil olmak üzere ) bilim çevreleri tarafından daha önce kabul etmek istediğinden çok daha fazla “ olduğunu iddia etmektedir. Günümüzde yapılan yeni araştırmaların bizlere gösterdiği konulardan biri de hayvanlar aleminin genelinde aynı cinsteki hayvanların aralarında birçok eşcinsel davranış gözlemlendiği kanıtlanmaktadır.

Bu konuda yine yayınlanan makalelerden biri de 2009 yılında yazılmıştır ve bu makaleye göre aynı cinsteki hayvanlar arasında, cinsel ilişkilerin hayvanlar aleminde evrensel bir olgu olduğunu göstermektedir. Ve bu olgu türler arasında oldukça yaygın bir şekilde görüldüğünü belgelemiştir. Hayvanlar üzerinde artık doğal bir durum olarak görülen eşcinsel davranışlar farklı gruplar tarafından birçok tartışmanın da doğmasına sebep olacak bir durum haline gelmiştir.

Aynı cinsten iki hayvanın göstermiş olduğu eşcinsel davranışlar hakkında birçok üniversite de geniş çaplı araştırmalar yapmıştır. Yapılan araştırmalar neticesinde bu durumun yoğunluk olarak kuşlar, memeliler, primatlar ve deniz memelerinde görüldüğünü göstermektedir. Fakat eşcinsellik olgusunun tam olarak hayvanlar aleminin ne kadar kısmında görüldüğü bilinmemektedir. Doğaya Karşı’nın bilim danışmanı olan Petter Bockman’a göre ise hayvanlarda eşncinsel davranışların şu anda bilinenden çok daha yaygın olduğu görüşünü savunmaktadır.

Fakat bazı karşıt görüşlerde bulunan da birçok araştırmacı bulunmaktadır. Bu araştırmacılara göre bu davranışlar sadece erkeklerde oluşan veya erkek egemen topluluklarda görülen ve hapishanelerdeki cinsellikte olduğu gibi olduğunu savunmaktadırlar. Fakat buna karşıt olarak da başka araştırmacılar bunun sosyal konum belirleme ile alakası olmadığını ve bu olmadan da sosyal bağların güçlendirilebildiğini savunmaktadırlar. Örnek olarak hayatları boyunca tek bir erkek eşle yaşamış olan penguenlerin onlara şans verildğinde dişi bir penguen ile ilişkiye girmeyi red etmesi gibi davranışların gözlendiğini belirtmektedir. Fakat bu davranışın nedenini tam olarak açıklamanın mümkün olmamasından kaynaklı bunu yeterli bir kanıt olarak görmeyen araştırmacılar da vardır.

Fakat günümüzde ilerleyen bilimsel araştırmaların ışığında bazı yeni verilerde elde edilmeye devam etmektedir. Elde edilen bazı rapor ve verilere göre örnek olarak koçların %8’i koyunlarla çiftleşmeleri için bir şans verildiğinde koçlarla çiftleşmeye devam ettikleri gözlemlenmiştir.

Günümüzde belirlenen eşcinsel türler arasında koyunlar, kediler, atlar, köpekler ve muhabbet kuşları gibi evcilleştirilmiş hayvanlar da bulunmaktadır.

Posted in Blog by VetArt Veteriner Kliniği